Skip to main content

Suuntaporaus on tekniikka, jolla alitetaan teitä, vesistöjä, rautateitä, rakennuksia, soita jne. Lisäksi meillä on kruunuporauskalusto louheeseen, kallioon ja kiviseen maahan. Porauksen pituus voi olla jopa 600-700 metriä. Porausmenetelmän avulla voidaan vetää maan alle sähkö-, kaasu-, vesi- ja viemäriputkia. MJV Pro Oy on MJV Group Oy:n sisaryhtiö, joka on puolestaan keskittynyt erilaisiin kuljetusratkaisuihin.

Olemme suorittaneet vaativia suuntaporaustöitä jo vuodesta 2001 alkaen. Käytössämme on erilaisia tekniikoita, kuten kaksoistankoporaus eli kruunuporaus sekä tavallinen suuntaporaus. Toteutamme kalustollamme erilaisia alitustöitä ja alitusurakoita, jotka suunnitellaan huolellisesti erilaiset ympäristöt huomioon ottaen. Alitamme ohjattavalla vaakaporauksella mm. telelinjat, kaasulinjat, sähkölinjat, vesiputkistot, viemäriputkistot, rautatiet, tiet, teiden rumpuputket. Jokainen kohde arvioidaan erikseen, oli maasto mitä tahansa, kuten kalliota, suota tai erilaisia vesistöjä, tai luonnonsuojelualue.